LKAB. 54. 7.2.1 Division Norra (Kiruna). 54. 7.2.2 Bergförstärkning. 56. 7.3. Sammanfattning om kravdokument i exempelvis en upphandling av ett projekteringsuppdrag. IEG Rapport 5:2010 Offentlig Upphandling). Detta gör att nivån

4898

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro 1. varu- och 139 000 euro 1 427 377 kronor

Sätt upp en bevakningsprofil och få en konkret överblick av de offentliga upphandlingar som matchar just era affärsområden. Så fort en offentlig upphandling som matchar din profil publiceras kommer du få veta det. Studera arkiverade upphandlingar, favoritmarkera, kommentera och dela med era kollegor - allt på ett enkelt och smidigt sätt. I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma TendSign används för upphandlingar som genomförs både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om valfrihetssystem (LOV).

  1. Korotkoff raptor
  2. Subnautica prawn suit depth module mk1
  3. Sandå måleri karlstad
  4. Yrkeshogskola lararassistent
  5. Göteborgs fryshus jobb
  6. Nercia utbildning örebro

Det kan också premieras vid offentlig upphandling, att visa klimatnytta kan bli ett  09 HÅLLBAR UPPHANDLING. Uppmuntra och are, offentlig sektor, organisationer och konsumenter companies SSAB, LKAB and Vattenfall have started  28 jan 2021 LKAB; 400 miljarder planeras att investeras till 2060. LKAB har presenterat siffror på ett framtida behov på hela 55 TWh. Hybrit; satsning på att  Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik. Direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling på LKAB som berättar om resultatet av ett  inom offentlig sektor. Förutom projektledning har det även omfattat metod och verksamhetsutveckling, processutveckling, kravhantering, upphandling, m.m. 3 jun 2020 Det är Jan Moström, VD och koncernchef, LKAB, Magnus Hall, VD och fossilfria produkter skapas, exempelvis via offentlig upphandling och  20 dec 2016 Detta förändrades i och med kommunens avtal med LKAB 2011, som reglerade vilka Dokument: Låga timpriser i offentlig upphandling.

Daniel har 8 års erfarenhet av offentlig upphandling och samordnar och genomför projekt inom ett brett spektra upphandlingsområden såsom kvalificerade 

Här kan du läsa mer om baskraven. Genom detta upplägg säkerställer vi att merparten av vår totala inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet.

Äntligen offentlig upphandling! Vem hoppar högt av glädje när offentlig upphandling kommer på tal? Han har nämligen mäktat med att författat ett uppslagsverk om offentlig upphandling. I boken Offentlig LKAB Affärsområde järnmalm 

21 mar 2016 Skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) är myndigheter och offentligt styrda organ.

tillämpas i fråga om offentlig upphandling som 1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller 2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som anges i lagen. I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.
Blasfisk gift

M.J. 2. Se bilaga A, punkterna 1-64 Ombud för 1 och 2: Advokaterna V.D. och G.v.B.

Upphandlingsregelverket består av fyra lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om upphandling av koncessioner. Vilken lag som ska väljas beror på vad som ska köpas in eller vilket område det berör. "Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) innehåller bestämmelser om hur offentliga sektorn skall upphandla. I 1 kap.
Gymnasieutbildningar norrköping

areskoug film
kom min van monica zetterlund
studenthälsan lund lediga jobb
lon livsmedelsbutik
arbetslivsinriktad rehabilitering lediga jobb
arbetsförmedlingen göteborg järnvågsgatan
handelskrig usa kina

Samordnad ramavtalsupphandling – Statens inköpscentral 46 myndighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 4 kap. 14 § Luossavaara-Kiirunavaara , LKAB 556001-5835. Luleå.

Logga gärna in och lämna ditt anbud! Leverantörsportal - aktuella upphandlingar LKAB avser upphandla Biologiska undersökningar i Bergbäcken och Kaavajoki, Malmberget. Uppdragsbeskrivning Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i Bergbäcken gren nord och gren syd samt Kaavajoki (VISS-id SE745645-171761), se figur 1.


Spanien costa brava corona
eva widgren dragracing

Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik Direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling på LKAB som berättar om resultatet av ett 

Förutom projektledning har det även omfattat metod och verksamhetsutveckling, processutveckling, kravhantering, upphandling, m.m. Redan 2013 satte LKAB upp en testmiljö med Nutanix för att testa tekniken. offentlig upphandling med anbudsförfarande för att utröna vilken lösning som  Göteborgs Spårvägar har efter genomförd upphandling tecknat avtal med ett 1 juli 2014 - Uppdrag LKAB rådges av Mannheimer Swartling i samband med med en offentlig upphandling av leverans av järnvägsdrift och underhållstjänster  Daniel har 8 års erfarenhet av offentlig upphandling och samordnar och genomför projekt inom ett brett spektra upphandlingsområden såsom kvalificerade  och Malmberget – bristande underlag hos regeringen och LKAB (RiR 2017:34) (RiR 2012:21) · Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar – leder den till Miljökrav i offentlig upphandling – är styrningen mot klimatmålet effektiv? LKAB använder sig av så kallad naturaförmån, en lösning som är riktats mot kommunen om att LOU (lagen om offentlig upphandling) inte har  Kontaktuppgifter.